Üniversite kayıt işlerinin başvuru sayfasına buradan ulaşabilirsiniz: http://adaylar.boun.edu.tr/tr-TR/Sayfa/Basvuru/Lisansustu.

Programımız disiplinler arası Sistem Analizi, Robotik, Kontrol Teorisi ve Otomasyon başlıkları altında yüksek lisans eğitimi almak isteyen mühendislik ve fen bilimleri lisans mezunlarına açıktır.

Genel Not Ortalaması

Başvuran öğrencilerden 4.00 üzerinden en az 2.50 genel not ortamalası istenir.

Yazılı Sınav

Başvuran öğrencilerin giriş sınavında başarılı olmaları beklenir. Sınav 5 zorunlu ve diğer 5 soru içerisinden seçilecek 2, toplamda 7 sorudan oluşur. Zorunlu sorular Doğrusal Cebir, Diferansiyel Denklemler, Laplace Dönüşüm Methodları, temel Kontrol Teorisi, Bilgisayar Programlama ve Fizik (Mekanik) sorularından oluşur. Seçmeli sorular Klasik Kontrol Teorisi, temel Olasılık, Yöneylem Araştırması, Mekanik Salınım ve Veri Yapıları konularını kapsar.

ALES veya GRE sonuçları

Başvuran öğrenciler yazılı sınav sonuçları ile ALES (75) ya da eşdeğer GRE sonuçlarına göre değerlendirilirler. Çeşitli sınavlardan alınması gereken puanlarla ilgili ayrıntılı bilgiye Fen Bilimleri Enstitüsü'nden ulaşılabilir(http://www.fbe.boun.edu.tr).

Mülakat

Yazılı sınav sonucu, ALES ya da GRE notu, lisans performansı ve referans mektupları incelenerek yeterli bulunan adaylar, mülakata davet edilirler.

Mülakatta başarılı bulunanan adaylar, mülakat sırasında İngilizce bilgilerinin yeterliliğini BUEPT (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Testi), TOEFL veya IELTS ile belgeleyebildikleri taktirde, doğrudan lisansüstü programına başlayabilirler. Bu sınavlardan alınması gereken derecelerle ilgili ayrıntılı bilgiye Fen Bilimleri Enstitüsü'nden ulaşılabilir(http://www.fbe.boun.edu.tr). Mülakatta başarılı bulunmalarına rağmen İngilizce yeterlilik koşullarını sağlayamayan adaylar, yalnızca güz dönemine mahsus olmak üzere, İngilizce Hazırlık sınıfına kabul edilebilirler.

Kabul listesi, mülakattan sonra bir hafta içinde Fen Bilimleri Enstitüsü tarafından açıklanır.

Başvuru, yazılı sınav ve mülakat tarihleri Boğaziçi Üniversitesi Kayıt İşleri tarafından ilan edilmektedir.

Kabul önkoşullarının özeti:

  • Lisans ortalaması koşulu : 4.00 üzerinden en az 2.50'lık GNO (veya eşdeğeri)
  • Ulusal ve uluslararası sınav sonucu koşulları :
    • Ulusal : ALES'ten en düşük 75
    • Uluslararası : GRE sonuçları *
  • İngilizce Yeterlilik Sınavı sonuçları * : TOEFL veya ELTS veya BUEPT (Boğaziçi Üniversitesi İngilizce Yeterlilik Testi) sınav sonuçları

* ayrıntılı bilgi için Fen Bilimleri Enstitüsü'ne başvurunuz

(tel.: 0212-359 66 34, internet sitesi: http://www.fbe.boun.edu.tr)